.: II. Ústecké psychologické dny - Psychologie a umění

Druhý ročník ústeckých psychologických dnů je představován zvoleným tematickým zaměřením „Psychologie a umění“. Téma konference umožňuje uplatnit výzkumné studie i teoretické příspěvky s mezioborovými přesahy (blíže viz úvodník konference).

Termín konání konference:

24. a 25. 3. 2011

Místo konání konference:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

Organizátoři:

Katedra psychologie a Katedra výchov uměním
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí n. L.

Termíny registrace:

Včasná registrace: uzávěrka přihlášek a plateb do 31.01.2011
Pozdější registrace: uzávěrka přihlášek a plateb do 28.02.2011

Přihlášky je možno zaslat poštou na adresu: Katedra psychologie PF UJEP; Hoření 13; 400 96 Ústí nad Labem e-mailem na adresu: otakar.fleischmann@ujep.cz


.: Aktuality / Aktualitäten


Byla spuštěna online registrace na konferenci.


Es war die Registrierung auf Die Konferenz herunterlassen.Konference se uskuteční také za podpory projektu ESF "Zefektivnění a inovace výuky psychologie na UJEP"